Om Geoprospekt

1984 startade Karel och Pirjo Miskovsky företaget Geoprospekt Nord AB parallellt med arbete på Umeå Universitet där Karel forskade och undervisade i geovetenskap och Pirjo jobbade som karttekniker och undervisade i kartteknik. Karel publicerade flera vetenskapliga artiklar under denna tid, bland annat en om glimmers inverkan i vägkonstruktioner. Företaget blev ett komplement till det akademiska då teorier fick implementeras i verkligheten.

Geoprospekt blev flitigt anlitat av både bergmaterial- och gruvföretag för prospekteringar, miljöproblematik och kvalitetssäkringar mm. Familjen följde ofta med på resor riket runt där olika bergtäkter och intressanta geologiska sevärdheter fanns. Därför är det nog inte en slump att yngsta dottern, Carolina Norman Miskovsky, senare utbildade sig till Bergmaterialingenjör och nu har anslutit sig till företaget.

Under 90-talet inriktades företagets verksamhet mer mot miljöfrågor och sanering av exempelvis gruvor (Hornträskgruvan) och kontaminerad mark efter bland annat träindustrier och bensinmackar. Under denna tid fortsatte Karel med att hålla kurser i bergmaterialkunskap och glimmerproblematik för branschen.

1999 startade Karel och Pirjo en bergmaterialingenjörsutbildning på högskolenivå via Luleå tekniska högskola där Karel blev adjungerande professor. Utbildningen fortgår än idag, nu via Lapplands lärcentra, där Geoprospekt ansvarar för en stor del av utbildningen. En ny omgång förväntas starta hösten 2023.